Logo

Ecoaqua Calarasi si Ialomita

Contact

 • +40752311284
 • office@ecoaqua.ro
 • Str. Progresul, bl.BBB, et.3, Călăraşi, jud. Călăraşi Program Luni – Joi: 07:30 – 16:00 Vineri: 07:30 – 13:30

Arie de operare

Principalele activităţi ale companiei ECOAQUA SA Calarasi sunt: captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile, si colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate.

Compania este totodata alături de consumatorii din colectivităţi, pentru a oferi soluţii tehnice şi construcţia instalaţiilor necesare distribuţiei de apa, precum şi pentru activităţi de testare şi analiză (dispunând în acest sens de personal şi laboratoare acreditate).

Principalele obiective ale companiei, cu privire la activitatea de alimentare cu apă, sunt:

 • Asigurarea securităţii alimentării cu apă potabilă a populaţiei;
 • Reducerea consumurilor energetice, prin înlocuirea utilajelor existente cu echipamente performante;
 • Reabilitarea exploatării sursei de apă de suprafaţă, crearea unor surse noi de apă subterană de profunzime şi realizarea unor gospodării de apă (rezervoare, staţii de tratare, staţii de      pompare);
 • Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie apă potabilă, reducerea pierderilor în sistemul de distribuţie, contorizarea tuturor consumatorilor şi automatizarea proceselor;
 • Perfecţionarea proceselor tehnologice pentru asigurarea parametrilor apei potabile distribuite;
 • Crearea unor sisteme noi pentru alimentarea cu apa, în localităţile din aria de acoperire.

Principalele obiective ale companiei, cu privire la activitatea de apă uzată, sunt:

 • Atenuarea riscurilor asupra sănătăţii populaţiei, provenite din eliminarea descărcărilor de apă uzată netratată sau insuficient tratată, precum şi cele asociate poluării apei subterane şi de suprafaţă;
 • Eliminarea contaminării apei subterane şi a solului prin reabilitarea colectoarelor de apă uzată, eliminarea pierderilor şi reducerea infiltraţiilor în sistem;
 • Reducerea consumurilor energetice, prin înlocuire echipamentelor din staţiile de pompare ape uzate, cu utilaje performante, şi automatizarea proceselor;
 • Crearea unor sisteme noi pentru colectarea apelor uzate în localităţile Fundulea şi Budeşti;
 • Construirea de staţii de epurare noi, reabilitarea şi modernizarea staţiilor de epurare existente;
 • Conformitatea efluentului evacuat cu legislaţia actuală a României şi a Uniunii Europene cu privire la apa uzată;
 • Reducerea poluării fluviului Dunărea şi a râurilor Ialomiţa, Dâmboviţa şi Argova.

Compania ECOAQUA SA are sediul în municipiul Călăraşi şi este organizată în trei sucursale:

 • Sucursala Călăraşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Călăraşi, a oraşelor Lehliu-Gară şi Fundulea şi a comunelor Dorobanţu,  Lehliu Sat, Nicolae Balcescu, Lupsanu, Ileana si Belciugatele;
 • Sucursala Olteniţa, cu sediul în municipiul Olteniţa, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Olteniţa ,a oraşului Budeşti si comunelor Soldanu, Crivat, Spantov si Plataresti;
 • Sucursala Urziceni, cu sediul în municipiul Urziceni, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Urziceni.

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE (ADI)  ECOAQUA  are in prezent 37 de membri din județele Călărași și Ialomița astfel:- din județul Călărași – Consiliile locale Călăraşi, Olteniţa, Budeşti, Lehliu Gara, Fundulea, Belciugatele, Chirnogi, Chiselet, Crivăț, Dorobanțu, Dor Mărunt, Frumușani, Lupsanu, Gurbănești, Independența, Lehliu Sat, Luica, Lupșanu, Nana, Nicolae Bălcescu, Plătărești, Radovanu,Sărulești, Spanțov, Șoldanu, Tămădau Mare, Ulmu, Vasilați și Consiliul Judeţean Călăraşi- din judeţul Ialomița – Consiliile localeUrziceni, Alexeni, Coșereni, Gârbovi, Grindu, Ion Roată, Manasia, Reviga.Membrii asociației sunt deținătorii infrastucturii de alimentare cu apă și canalizare și s-au asociat pentru a putea opera în comun această infrastructură cu ajutorul operatorului regional ECOAQUA S.A., ai cărui acționari sunt Județul Călărași. Municipiile Călărași, Oltenița, Urziceni și orașele Budești, Lehliu-Gară și Fundulea.Prin această asociere se dorește aplicarea politicilor naționale și europene de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata. Având la bază principiul solidarității, se alocă fonduri de dezvoltare a infrastructurii în primul rând aglomerărilor mari, pentru eficientizarea funcționării sistemului, urmând apoi ca aceste aglomerări să susțină costul furnizării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare la nivelul întregii arii de operare. Această susținere devine posibilă tocmai pentru că aglomerările mari ajung să beneficieze de sisteme eficiente asigurate prin efort național și european. Dezvoltarea infrastructurii se continuă apoi cu aglomerările mici, ajungându-se în cele din urmă ca întreaga populație să beneficieze de servicii de calitate egală la un preț comun, egal în toate localitățile membre ale asociației.Operatorul ECOAQUA SA  va include treptat in aria sa de operare, toate aceste localitati membre ale ADI Ecoaqua, contribuind la dezvoltarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare din aceste localitati.