Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ul nostru web www.ecoaqua.ro reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabil pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este Ecoaqua SA. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, Ecoaqua SA respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine Ecoaqua SA în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru wwwwww.ecoaqua.ro  și pentru subdomeniile aferente, precum si pentru paginile ce prezintă campanii promoționale specifice, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru și Ecoaqua SA nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.

1. Securitatea datelor

1.1 Pentru protecția datelor dumneavoastră, Ecoaqua SA a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

1.2 Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

2. Prelucrarea datelor minorilor

2.1 Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

3. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

3.1 Datele furnizate de dumneavoastră
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare.

3.2 Datele colectate de noi
Dacă vizitați pagina noastră web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați Politica de Cookies.

4. Parteneri

Ecoaqua SA efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal numai în regim propriu, şi beneficiază de sprijin de la parteneri profesionali, care acționează pe baza instrucţiunilor primite de la noi, pentru operațiuni tehnice legate de hosting-ul paginii și software-ul pe care se bazează aceasta. În plus față de aceasta, datele dumneavoastră sunt prelucrate cu ajutorul unor agenții de dezvoltare software, în scopurile menționate în cele ce urmează.

Partenerii sunt atent selectați și se obligă să asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților, cu exceptia cazului în care terții acționează pentru atingerea scopurilor prelucrării descrise prin prezenta, caz în care aceleași condiții privind măsurile tehnice și organizatorice se aplicaă și acestora.

5. Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul

Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți în enumerarea următoare.

Formular de contact

 • Formular de contact: La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* (nume, prenume, adresa de mail si numar de telefon si textul solicitării dumneavoastră) în condițiile prevăzute în această secțiune.
 • Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră
 • Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde credibil.
 • Durata de stocare: [12 luni]
 • Consecințele refuzului: în situația în care nu furnizați aceste date, nu ne veți putea contacta și nu vă vom putea furniza informațiile solicitate.

Pentru acest scop, datele vor fi transmise către departamentul RELAŢII CLIENŢI, iar dumneavoastră veți fi contactați pentru a răspunde solicitărilor adresate prin formularul de contact.

*Câmpuri de date exacte: Nume si Prenume, E-mail, Nr. Telefon, Text solicitare.

Formular de sesizare

 • La trimiterea formularului de sesizare datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* (date de contact și de identificare) sunt prelucrate in condițiile prevăzute în această secțiune.
 • Scop: Remedierea unei posibile situații defectuoase sau a unui comportament neadecvat în relația dvs. cu compania noastră.
 • Temei: Interes legitim de a prelucra informația de la clienții noștri și a corecta eventualele disfuncționalități semnalate de dumneavoastră.
 • Durata de stocare: [12 luni]
 • Consecințele refuzului: în situația în care nu ne furnizați aceste date, nu vom putea corecta aspectele negative/neplăcute din activitatea noastră și care v-au afectat calitatea serviciilor oferite.

Pentru acest scop, datele vor fi transmise către departamentul RELAŢII CLIENŢI, iar dumneavoastră veți fi contactați pentru a vi se oferi opinia noastră legată de sesizarea dumneavoastră și eventualele măsuri pentru corectarea aspectelor semnalate.

Prelucrarea datelor prin intermediul serviciilor de call center

 • La efectuarea unui apel telefonic prin intermediul serviciului de Call Center 0268 926 datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* (date de contact și de identificare sau nr. Identificare client) sunt prelucrate în condițiile prevăzute în această secțiune.
 • Scop: Răspuns solicitare persoană vizată.
 • Temei: Interes legitim de a prelucra informația de la clienții noștri pentru a putea veni în sprijinul solicitărilor.
 • Durata de stocare: [12 luni]
 • Consecințele refuzului: în situația în care nu ne furnizați aceste date nu vom putea să facem programarea online.

Pentru acest scop, datele vor fi transmise către departamentul specializat în funcţie de problema indicate, iar dumneavoastră veți fi contactaţi pentru a vi se confirma transmiterea solicitării.

*Tipuri de date exacte, Nume și Prenume, nr. Telefon

6. Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul

Ecoaqua SA prelucrează datele cu caracter personal menționate la punctul [3.] pentru următoarele scopuri:

Înscrierea la Newsletter si servicii de informare prin SMS

 • Datele indicate la înscrierea respectivă din categoriile* (date de contact și identificare client) vor fi utilizate doar pentru trimiterea de newsletter. La trimiterea newsletter-ului vom utiliza adresa de e-mail comunicată de dumneavoastră și numărul de telefon, iar în final avem nevoie de confirmarea dumneavoastră că, în calitate de titular al adresei de e-mail si a numărului de telefon sunteți de acord cu primirea acestora (așa-numita funcție Double Opt-In). Puteți revoca în orice moment abonarea folosind posibilitatea de dezabonare prezentată în newsletter sau trimițând un e-mail la adresa dpo@apabrasov.ro
 • Scop: Trimiterea informațiilor despre avarii, incidente sau alte servicii
 • Temei: Consimțământul
 • Durata de stocare: Atât timp cât se trimite newsletter-ul, până la dezabonare.

Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu sunteţi de acord cu această prelucrare, nu veţi primi sau accesa newsletter-ul.

*Câmpuri de date exacte: Nume și prenume, Adresa de e-mail, nr. de telefon.

Înregistrare contul meu prin aplicatie GOOGLE play

 • La trimiterea înregistrării prin intermediul aplicaţiei Contul meu datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* (date de contact, parola și date de identificare) sunt prelucrate în condițiile prevăzute în această secțiune.
 • Scop: Îmbunătățirea calității serviciilor de facturare prin:
  • primirea facturii electronice de către clienți
  • evidența facturilor și consumului
  • transmiterea autocitirii indexului
  • plata online a facturilor emise
 • Temei: Interes legitim de a prelucra informația de la clienţii noștri pentru a putea îmbunătăți calitatea serviciului oferit.
 • Durata de stocare: [12 luni după închiderea contului]

Consecinţele refuzului: În situația în care nu ne furnizați aceste date nu veţi putea beneficia de serviciile oferite și în consecință nu veţi finaliza înregistrarea;

Pentru acest scop, datele vor fi transmise către departamentul FACTURARE-ÎNCASARE, care prelucrează datele strict în scop intern.

*Câmpuri de date exacte: adresa de e-mail, parola

Înregistrare/participare la Evenimente (concursuri, campanii de informare, alte activități) organizate de către compania noastră:

 • La trimiterea înregistrării prin intermediul Formularului de participare, personal sau prin intermediul serviciilor de telefonie/website, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile (date de contact, nume, prenume, număr telefon, adresa de e-mail sau datele de identificare pe care le deținem deja) sunt prelucrate în condițiile prevăzute în această secțiune.
 • Scop: Participarea persoanelor la activitățile organizate:
  • înregistrarea participanților
  • evidența participanților
  • transmiterea de materiale informative cu privire la evenimentul organizat
  • acordare premiilor
 • Temei: Interes legitim de a prelucra datele personale de la participanți pentru a putea desfășura activitatea
 • Durata de stocare: [12 luni după finalizarea evenimentului]

Consecinţele refuzului: În situația în care nu ne furnizați aceste date nu vă veţi putea inregista la evenimentul organizat și în consecință nu veţi putea participa;

Pentru acest scop, datele vor fi transmise către departamentul care organizează evenimentul din cadrul companiei, care prelucrează datele strict în scop intern.

*Câmpuri de date exacte: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon

7. Proprietatea intelectuală

(a) Introducere

Ecoaqua SA îşi păstrează toate drepturile asupra informaţiilor furnizate prin acest website: text, grafică, imagini, servicii, cu excepţie drepturilor intelectuale aparţinând terţelor părţi şi recunoscute ca atare conform legislaţiei române şi/sau internaţionale.

Este interzisă orice folosire comercială sau în alt scop a unor părţi distincte din acest site.

Conţinutul acestui site nu poate fi reprodus, republicat, copiat, tradus sau modificat în orice fel, parţial sau total, fără acordul expres prealabil al Ecoaqua SA.

(b) Folosirea site-ului

Site-ul www.ecoaqua.ro poate fi folosit de către clienţii şi/sau colaboratorii Ecoaqua SA precum şi de către orice alte persoane care doresc să beneficieze de serviciile oferite de Compania noastră.

Nu este permis transferul, adăugarea, modificarea sau ştergerea informaţiilor sau a altor materiale conţinute în acest site.

Nu este permisă restricţionarea accesului către acest site şi/sau legarea acestuia de alte site-uri, fără acordul expres al Ecoaqua SA.

(c) Informaţii, produse şi servicii ale terţilor

Ecoaqua SA îşi declină orice răspundere pentru conţinutul şi serviciile oferite prin site-urile accesate prin intermediul link-urilor din site-ul www.ecoaqua.ro şi/sau pentru prejudiciul creat prin folosirea acestora.

În cazul nerespectării acestor termeni şi condiţii de către utilizatorii site-ului www.ecoaqua.ro Ecoaqua SA poate lua orice măsură legală pe care o consideră necesară pentru recuperarea prejudiciilor, iar pentru protecţia sa poate bloca accesul acestor utilizatori la site.

(d) Limitarea răspunderii

Ecoaqua SA nu răspunde pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, rezultat din informaţiile sau din folosirea în orice fel a informaţilor sau serviciilor conţinute în acest site.

Ecoaqua SA nu îşi asumă răspunderea pentru daunele provocate din eventualele deficienţe sau indisponibilităţi în funcţionarea site-ului.

(e) Drept aplicabil. Litigii.

Prin folosirea site-ului, utilizatorul acceptă faptul că legile române vor guverna atât „Condiţiile şi Termenii” de utilizare de mai sus cât şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi Ecoaqua SA

În cazul unor eventuale conflicte între Ecoaqua SA şi utilizatorii site-ului său, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă.

8. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate

8.1 Dreptul la informare la datele prelucrate. Puteți solicita o confirmare a procesării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

8.2 Dreptul de acces la datele prelucrate. Aveți dreptul de a obţine din partea Ecoaqua SA o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii: a) scopurile prelucrării; b) categoriile de date cu caracter personal vizate; c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale; d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară sau o organizaţie internaţională, vă vom informa cu privire la garanţiile adecvate referitoare la transfer.

8.3 Dreptul la rectificare. În cazul în care procesăm date cu caracter personal pe care le considerati incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.În cazul în care ați creat un cont de utilizator, puteți avea acces oricând la datele dumneavoastră cu caracter personal și le puteți completa sau corecta. În plus, puteți închide în orice moment contul de utilizator.

8.4 Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”). Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

8.5 Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți dreptul să solicitați o limitare a procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri: a) Contestați corectitudinea prelucrarilor datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră b) procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora si solicitați o limitare a utilizării acestor date c) nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau ați contestat procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

8.6 Dreptul la portabilitatea datelor. Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate. Aveti dreptul sa ne solicitati ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere ethnic.

8.7 Dreptul la opoziție. În cazul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta procesarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

8.8 Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Aveţi dreptul, în calitate de persoană vizată a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care pot produce efecte juridice care vă privesc sau vă pot afecta, cu excepția situației în care procesul de automatizare are la bază consimţământul explicit al dumneavoastră, în calitate de persoană vizată. În situația în care vom apela la această activitate vă vom informa cu privire la următoarele aspecte:
existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru dumneavoastră. În această situație în cadrul COMPANIEI au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale dumneavoastră.

8.9 Dreptul la petiţie. Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului român sau european în procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Autorității Române pentru Protecția Datelor, respectiv unei autorități europene de supraveghere.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct faţă de Ecoaqua SA printr-o notificare la adresa de e-mail dpo@ecoaqua.ro

Actualizat: 17, Julie, 2023.