Logo

Ecoaqua Calarasi si Ialomita

Contact

 • +40752311284
 • office@ecoaqua.ro
 • Str. Progresul, bl.BBB, et.3, Călăraşi, jud. Călăraşi Program Luni – Joi: 07:30 – 16:00 Vineri: 07:30 – 13:30

Întrebări frecvente

 1. Cum se procedeaza pentru încheierea unui contract nou de furnizare apa si canalizare?

       Contractul de furnizare a servicului de apa si de canalizare, constituie actul juridic prin care se reglementeaza raporturile dintre operatorul regional  ECOAQUA SA CALARASI si utilizator. Întocmirea si depunerea dosarului se face de catre client la sediile Sucursalelor din municipiile Calarasi, Oltenita, Urziceni.

Documentele  necesare incheierii acestui contract  de persoanele fizice sunt:

 • avizul definitiv al operatorului;
 • proces-verbal de recepţie branşament;
 • copie de pe actul de proprietate al imobilului;
 • copie de pe actul de identitate al proprietarului;
 • procura notarială când contractul este semnat prin împuternicit;
 • dovada achitării datoriilor pe vechiul branşament,în cazul când se solicită separarea alimentării cu apă faţă de vechiul branşament;
 • acordul scris, autentificat prin notariat, al proprietarului atunci când contractul se încheie cu alta persoana (chiriaş).

Documentele  necesare incheierii contractului  de persoanele juridice sunt:

 • avizul operatorului şi procesul-verbal de recepţie al instalaţiei, pentru utilizatorii noi;
 • număr unic de înregistrare la Camera de Comerţ;
 • certificat de înregistrare fiscală şi certificat de înregistrare în scopuri de T.V.A.
 • hotărârea judecătorească sau actul administrativ de înfiinţare;
 • actul de proprietate al terenului şi al imobilului;
 • act de identitate al administratorului sau al reprezentantului legal;
 • acte apometru ( copie factura,declaratiee conformitate etc.)

Nota: –Imobilul (spatiul comercial)  pentru care se intocmeste contract trebuie sa fie obligatoriu contorizat

                     – Contractul se semneaza numai de administrator sau reprezentantul legal

 1. Daca locuiesc intr-un apartament din condominiu (scara de bloc), de ce nu sunt facturat la consumul de apa numai de pe contorii din apartament ?
 • Punctul de delimitare a atributiunilor intre operatorul regional ECOAQUA si utilizator  este constituit de contorul de branşament  al scarii de bloc pentru sistemul de alimentare cu apă, acesta separand reteaua publica administrata de operator de reteaua interioara  privata administrata in comun de proprietari, apa inregistrata de acest contor urmand a fi impusa la plata si achitata de proprietarii din condominiu
 • Legea nr.241/2006- Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare cu modificarile ulterioare, republicata in MO nr.679/07.09.2015 la 3 litera i precizeaza ca “ In cazul condominiilor existente (scari de bloc) separarea si individualizarea consumurilor la nivel de proprietate/apartament individual se face prin montarea repartitoarelor de costuri.Cheltuielile aferente individualizarii consumurilor sunt suportate de coproprietarii condominiului, operatorul avand numai obligatia montarii contorului principal de bransament la nivelul limitei de proprietate”.
 • Repartitoarele de costuri sunt apometrele din apartamente si sunt definite de Legea nr.241/2006 CAP.I 3 litera j ca fiind “ aparate utilizate in imobilele condominale dotate cu instalatii interioare de utilizare comune, in scopul individualizarii consumurilor si repartizarii pe proprietati/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apa inregistrat la nivelul bransamentului imobilului’’.
 • De asemenea in aceeasi Lege nr.241/2006 sectiunea III Art.31 alineatul se specifica ca in functie de modul de proiectare si realizare a instalatiei interioare de distributie a apei, respectiv in cazul nostru distributie interioara verticala, repartizarea consumului total de apa se face cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor/dispozitivelor de consum aferente fiecarui apartament ( baie, bucatarie).
 • Ordinul ANRSC nr 88/2007 publicat in MO 324/15.05.2007 la art 2 punctul 2.31 teza II „ Contoarele de apa montate in aval de contorul de bransament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri „
 1. De ce apar diferente intre consumul inregistrat de contorul de bransament al scarii de bloc si suma contorilor din apartamente?

Diferenta intre inregistrarea contorului de bransament si suma contorilor din apartamente nu este data de o singura cauza, de obicei cea mai des invocata este pierderea de apa in instalatia interioara din subsol, ci poate fi data de un ansamblu de factori cumulati sau nu la un moment dat, sau decurgand  unul dupa altul la alt moment, cum ar fi:

– caracteristicile tehnice şi metrologice (clasa de precizie) ale contoarelor (repartitorilor) folosite în contorizarea individuală in apartamente;

– fiabilitatea acestor contoare avand in vedere ca un contor are maxim 10 ani perioada de utilizare normala;

– fraudarea contoarelor cu cuplaj magnetic cu ajutorul magnetilor;

– bransamente clandestine in fata contorilor direct din ghena, care nu se pot observa la o verificare sumara;

– trecerea intr-o clasa inferioara de precizie a contorilor montati vertical ,fata de pozitia normala de montare care este orizontala cu oglinda contorului in sus.

– neverificarea metrologica la termenul scadent a contorilor (repartitorilor) din apartamente (nu este o conditie impusa de ECOAQUA SA, este numai hotararea  locatarilor din condominiu). Amintim totusi ca un contor care nu are verificarea metrologica la zi, este pasibil de inregistrari eronate peste limitele erorilor maxim admisibile.

Toate aceste cauze care determina consumul inregistrat de contorul de scara, se intampla in instalatia interioara a scarii de bloc, care este in proprietatea comuna si in administrarea locatarilor, ECOAQUA SA Calarasi avand in exploatare si intretinere numai  reteaua publica de apa,  pana la intrarea in scara de bloc.