Logo

Ecoaqua Calarasi si Ialomita

Contact

 • +40752311284
 • office@ecoaqua.ro
 • Str. Progresul, bl.BBB, et.3, Călăraşi, jud. Călăraşi Program Luni – Joi: 07:30 – 16:00 Vineri: 07:30 – 13:30

Avize

I. AVIZUL DE AMPLASAMENT  

Pentru eliberarea ”Avizului de amplasament” de către societatea noastră, în vederea inițierii de către diferite instituții sau agenți economici a unei investiții sau a unui Plan urbanistic zonal (PUZ), și prin care certificăm existența sau nu a rețelelor de apă și canalizare pe acel amplasament sau adiacent lui, este necesară o documentație care să conțină:

 1. Cerere (Nume, prenume/denumirea societății, domiciliul/sediul societății, lucrarea pentru care se solicită avizul și localizarea ei)
 2. Memoriu tehnic
 3. Plan de încadrare în zonă
 4. Plan de situație – scara 1:500 în două exemplare

Documentația se va înainta Biroului Tehnic din cadrul sediului Sucursalei ECOAQUA S.A. (sucursale) care are în exploatare serviciile de apă și canalizare din localitatea respectivă, pentru verificarea ei.

Avizul se va elibera, în termen de maxim 30 de zile de la depunerea completă a documentației și după achitarea tarifului aferent (vezi tarife), acesta se va ridica din cadrul Biroului Tehnic unde a fost depus.

Avizul are valabilitate 1 an de la data emiterii.

 

II. AVIZ APĂ-CANAL PENTRU CONSTRUCȚIE

Pentru eliberarea ”Avizului apă și canal” de către societatea noastră, în vederea obținerii autorizației de construire, este necesară o documentație care să conțină:

 1. Cerere (Nume, prenume/denumirea societății, domiciliul/sediul societății, lucrarea pentru care se solicită avizul și localizarea ei)
 2. Certificat de urbanism (copie xerox)
 3. Memoriu tehnic
 4. Plan de încadrare în zonă
 5. Plan de situație – scara 1:500 (în două exemplare)

Documentația se va înainta Biroului Tehnic din cadrul sediului Sucursalei ECOAQUA S.A. (sucursale) care are în exploatare serviciile de apă și canalizare din localitatea respectivă, pentru verificarea ei.

Prin obținerea acestui aviz se certifică existența sau nu a rețelelor de apă și canalizare aflate în exploatarea noastră, care sunt amplasate în apropierea obiectivelor ce urmează a fi construite, rețele care nu trebuiesc afectate de investiție și față de care trebuie să se păstreze distanțele prevăzute în normative, în scopul asigurării mentenanței sau înlocuirii acelor rețele.

Avizul se va elibera, în termen de maxim 30 de zile de la depunerea completă a documentației și după achitarea tarifului aferent (vezi tarife), acesta se va ridica din cadrul Biroului Tehnic unde a fost depus.

Avizul are valabilitate 1 an de la data emiterii.

 

III. AVIZ DE BRANȘARE DE PRINCIPIU

(soluție tehnică de branșare/racordare)

Avizul de branşare de principiu cuprinde datele generale privind posibilităţile şi condiţiile de branşare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentaţiilor de către ECOAQUA S.A. sau un alt proiectant autorizat.

Pentru obținerea avizului de principiu utilizatorul va trebui depună la Biroul Tehnic din cadrul sediului Sucursalei ECOAQUA S.A. (sucursale) care are în exploatare serviciile de apă și canalizare din localitatea respectivă, un dosar care va conține:

 1. Cerere de branșare și utilizare a apei potabile din reţeaua de distributie a sistemului public de alimentare cu apă sau o cerere de racordare la reteaua de canalizare – cerere tip –
 2. Copie titlul de proprietate, codul unic (pentru agenți economici)
 3. Copie act de identitate, act de constituire al asociației de proprietari (pentru asociația de proprietari)
 4. Plan de situaţie, scara 1:500, pentru solicitări de branşare pentru un imobil (extras carte funciară-intabulare – dacă există).

Avizul se va elibera, în termen de maxim 30 de zile de la depunerea completă a documentației și după achitarea tarifului aferent (vezi tarife), acesta se va ridica din cadrul Biroului Tehnic unde a fost depus.

Avizul are valabilitate 1 an de la data emiterii.

 

IV. AVIZ DEFINITIV DE BRANȘAMENT ȘI RACORDARE

Toți utilizatorii care au instalații de utilizare a apei vor avea acces de branșare/racordare la rețelele sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare.

Un utilizator trebuie să aibă, de regulă, un singur branșament de apă și un racord de canal, mai multe branșamente și/sau racorduri admițându-se în cazuri speciale, pe baza avizului operatorului, respectiv a societății noastre.

Branșarea/racordarea tuturor utilizatorilor de apă, indiferent în ce scop (casnic, tehnologic), la rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare se poate face doar în baza avizului definitiv eliberat de operator.

Eliberarea avizelor de branșament la rețeaua de distribuție a apei potabile și de racordare la sistemul de canalizare ape uzate, de către societatea noastră, se face, pentru gospodării individuale sau imobile aparținând agenților economici sau instituții publice, în baza unei solicitări scrise (cerere tip).

Avizul de branşare definitiv este avizul prin care se însuşesc soluţiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de execuţie.

Se precizează că pentru imobilele unde sunt și posibilități de racordare la sistemul de canalizare, este obligatorie obţinerea şi a avizului de racordare.

Pentru activități economice sau obiective de investiții eliberarea avizelor se face pe baza proiectului de execuție.

Documentația anexată la cererea pentru avizul definitiv va conține:

 1. Cerere (Nume, prenume/denumirea societății, domiciliul/sediul societății, lucrarea pentru care se solicită avizul și localizarea ei)
 2. Memoriu tehnic privind descrierea soluțiilor adoptate în cadrul proiectului pentru branșarea/racordarea la rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare;
 3. Calculul privind debitul de apă solicitat și debitul de apă care urmează să fie deversat în rețeaua de canalizare.
 4. Plan de încadrare în zonă
 5. Plan de situație – scara 1:500 (în două exemplare)
 6. Plan detalii, profile privind execuția branșamentului/racordului
 7. Soluția de branșare/racordare (avizul de principiu) eliberata anterior de ECOAQUA S.A., în termen de valabilitate.

Menționăm că documentația trebuie să mai conțină date referitoare la rețeaua de hidranți de incendiu, numărul și amplasarea acestora și tipul separatorului de uleiuri pentru spălătoriile auto și benzinării, dacă este cazul, în funcție de activitatea ce se va desfășura în incinta pentru care se solicită avizul.

Documentația se va înainta Biroul Tehnic din cadrul sediului Sucursalei ECOAQUA S.A. (sucursale) care are în exploatare serviciile de apă și canalizare din localitatea respectivă pentru care se solicită branșarea/racordarea.

Avizul se va elibera, în termen de maxim 30 de zile de la depunerea completă a documentației și după achitarea tarifului aferent (vezi tarife), acesta se va ridica din cadrul Biroului Tehnic unde a fost depus.

Avizul are valabilitate 1 an de la data emiterii.

NOTĂ: Realizarea de branșamente și racorduri de canalizare fără avizul operatorului este considerată clandestină și atrage, conform legislației în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât și pentru executantul lucrării.